Fotoapstrādes kursi


fotokursi_a001   Fotokursi ietver  fotografēšanas apmācību , sākot ar fototehnikas izvēli , fotografēšanas režīmu un parametru lietošanu, beidzot ar fotografēšanu dažādās situācijās, izmantojot dabisko un mākslīgo foto apgaismojumu,fotogrāfiju pēcapstrādi un noformēšanu.Fotokursu katrā nodarbībā ir teorija, piemēri, fotogrāfiju apskats un analīze, lai iegūtās  zināšanas un fotografēšanas prasmes  varētu izmantot fotografējot un fotogrāfiju apstrādes procesā.Fotokursos var piedalīties arī bez savas fototehnikas, jo var izmantot fototehniku kas nodarbībās tiek izmantota kā uzskates līdzekļi.Fotokursi paredzēi gan dalībniekiem bez priekšzināšanām, gan arī fotogrāfiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas un prasmes.Apmeklējot fotokursu nodarbības Jūs iegūsiet apliecību par dalību fotokursos .  

   Fotokursi par fotogrāfiju korekciju, fotogrāfiju uzlabošanu, fotogrāfiju māksliniecisko apstrādi.Fotokursi par fotogrāfiju pēcapstrādi dod iespēju praksē apgūt prasmes par fotogrāfiju korekcijas instrumentiem un metodēm,izmantojot fotogrāfiju apstrādes programmas  Adobe Photoshop un Adobe Lightroom . Fotogrāfiju pēcapstrādes kursos saprotamā veidā tiek izskaidroti fotogrāfiju tehniskās kvalitātes parametri, sniegtas zināšanas par fotogrāfiju  korekcijas iespējām un fotogrāfiju māksliniecisko apstrādi.

fotokursi_A-6