Programma

 

Praktiskie fotokursi Atfoto fotostudijā Vecrīgā . 

Sākums 2020.gada 15. aprīlis (trešdienās) no 18.30-20.30.

Fotokursu laiks 3 mēneši ( 12 nodarbības). Maksa 65 eiro mēnesī ( kopā 195 eiro).

Piesakoties fotokursiem norādiet izvēlēto fotokursu sākuma datumu.

Fotokursos apgūsim kā lietot fotoaparātu, zibspuldzi un citu fototehniku dažādās fotografēšanas situācijās. Fotografēt dažādos apgaismojuma apstākļos. Veidot kompozīciju,  veikt fotogrāfiju pēcapstrādi. Fotokursu ietvaros tiek organizēts darbs ar fotostudijas apgaismojumu.Fotokursos var piedalīties gan dalībnieki bez priekšzināšanām, gan arī fotogrāfi ar fotografēšanas pieredzi.

1.nodarbība.

Fotografēšanas tehnika, fotoaprāts. Fotoaparātu veidi, to sastāvdaļas un parametri.Fotoaparāta lietošanas funkcijas un to izvēle.Fotoaparāta sensoru veidi un fotogrāfijas kvalitāte.Fotoatēla failu formāti. Fotogrāfa ekipējums, fotoaksesuāri .Fotogrāfijas tehniskās un mākslinieciskās kvalitātes nosacījumi un kritēriji.Fotogrāfijas veidošanas posmi.

 

 

 

2.nodarbība.

Fotoobjektīvs, tā galvenie parametri.Fotoobjektīva fokusa attālums un gaismasspēja.Fotoobjektīva diafragmas atvērums un  asuma dziļums.Fotoattēla asuma iestatīšanas parametri.Fotoatēla perspektīve un mērogs. Makrorežīms.Fotobjektīva parametru izmantošana fotogrāfijas kompozīcijas  un satura veidošanas procesā.

3.nodarbība.

Fotoaparāta lietošanas režīmi, to izvēle atbilstoši situācijai un mērķim.Fotokameras sensors, ISO iestatījumi.Fotografēšanas parametru izvēle, to iestatīšana.Foto ekspozīcija un histogramma.Fotoatēla gaišuma laukumu attiecības, kontrasts un robežas.

4.nodarbība.

Fotoaparāta zibspuldze.Iebūvētas un ārējās zibspuldzes galvenie parametri.Fotoaprāta zibspuldzes lietošanas režīmi .Apgaismojuma veidošana izmantojot zibspuldzi. Baltā balanss un gaismas krāsa.Baltā balansa iestatījumi fotografējot.

 

 

 

5. nodarbība.

Apgaismojuma veidošana fotogrāfijā.Fotoapgaismojums telpās un ārpus tām.Biežāk izmantojame apgaismojuma veidi fotogrāfijā.Dabiskais un mākslīgais fotoapgaismojums.Apgaismojums fotostudijā.Gaismas kvantitāte un kvalitāte.

 

 

 

6.nodarbība.

Fotogrāfijas kompozīcija.Fotoattēla sastāvdaļas un to savstarpējā ietekme. Galvenais objekts fotogrāfijā. Zelta griezums, fotoattēla vizuālais un saturiskais centrs.Fotogrāfijas formu līniju un ģeometriskā kompozīcija.Krāsa, gaisma un tonalitāte fotokompozīcijā.Fotografēšanas momenta izvēle ,skatupunkts un rakurss.Fotografēšanas parametru ietekme kompozīcijas veidošanas procesā.

 

 

 

7.nodarbība.

Cilvēku fotografēšana. Portrets.Grupas fotografēšana. Cilvēku fotografēšana dažādās situācijās ( telpās, dabā). Darbs ar dabisko un fotostudijas apgaismojumu.

 

 

 

8. nodarbība.

Fotofiltri, fotostatīvi, fotoaksesuāri, to lietošana atbilstoši situācijai. Ainava, dabas un dzīvnieku  fotografēšana.Panorāmas fotografēšana. Makrofotogrāfija.

 

 

 

9. nodarbība.

Priekšmetu fotografēšana un klusā daba.Reklāmas fotogrāfija. Reportāža un pasākumu fotografēšana. Arhitektūras, un interjēra fotografēšana.

 

 

 

10.nodarbība.

Fotogrāfijas pēcapstrāde.Digitālā fotoattēla galvenie parametri, to ietekme pēcapstrādes procesā.Fotogrāfiju pēcapstrādes programmas.Digitālās fotogrāfijas pēcapstrādes soļi un pamatopcijas.Fotogrāfiju atlase u kataloga veidošana.

 

 

11. nodarbība.

Fotoattēlu apstrāde programmā Adobe Lightroom.Fotogrāfijas ekspozīcijas, krāsu, formas, līniju un citu defektu  labošana.Attēla lokālā korekcija.Apstrādes automatizācija.

 

 

 

12. nodarbība.

Fotoattēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop.Fotoattēla  defektu labošana.Fotogrāfijas lokālā korekcija un fotoattēlu apvienošana. Portretu retuša. Fotogrāfiju mākslinieciskā apstrāde.Fotoattēlu apstrāde camera RAW programmā.Fotogrāfijas noformēšana un prezentēšana.

 

 

 

Fotoapstrādes fotokursu sākums 14. janvāris otrdienās no 18.30 līdz 20.30.

Fotogrāfiju pēcapstrāde programmās  Adobe Lightroom  un Adobe Photoshop.

Fotokursos var piedalīties arī bez sava datora, jo fotogrāfiju pēcapstrādes paņēmieni tiek demonstrēti uz projektora ekrāna.

1.      Nodarbība.

Attēla korekcijas galvenās pamatoperācijas.

Failu formātu apstrādes atšķirības.

Fotogrāfiju korekcija camera RAW vidē.

Attēlu organizēšana, atlase.

Fotogrāfiju ekspozīcijas (tonālā, gaišuma, kontrasta,)  korekcija.

2.      Nodarbība.

Baltā balansa un gaismas krāsas korekcija.

Digitāla attēla krāsu korekcija.

Melnbalta attēla veidošana un tonēšana.

Attēla ģeometrijas labošana.

Kadrēšana un fotogrāfijas izmēru maiņa.

Fotogrāfijas perspektīves, līniju un formu korekcija.

 3.      Nodarbība.

Fotogrāfijas lokālā, atsevišķu daļu un elementu korekcija.

Iezīmēšanas rīki, to praktiska pielietošana.

Darbs ar slāņiem. Slāņu veidošana.

Slāņu kārtošana, organizēšana, grupēšana.

Fotofiltri digitālās fotogrāfijas apstrādes procesā.

 4.      Nodarbība.

Portretu retuša.

Attēlu apvienošana, panorāmu veidošana.

Attēla asuma korekcijas metodes.

Teksta un objektu pievienošana.

Fotogrāfiju sagatavošana lietošanai tīmeklī.

Apstrādes procesa automatizācija.