Fotokursi

  Praktiskie fotokursi Vecrīgā Atfoto fotostudijā, 

sākums  9. decembris( pirmdienās).

Piesakoties fotokursiem norādiet izvēlēto fotokursu sākuma datumu! 

fotokursi_01

    Fotokursi paredzēti gan tiem, kuri vēlas iemācīties fotografēt, lietot fototehniku, izmantot fotoaparāta, zibspuldzes un fotoaprīkojuma dažādus iestatijumus un parametrus, gan arī dalībniekiem, kuri vēlas papildināt savas fotografēšanas iemaņas un prasmes. Fotokursu nodarbībās apgūsim fotografēšanu dabiskā,mākslīgā un fotostudijas apgaismojuma apstākļos, veidot fotokompozīciju un veikt fotogrāfiju pēcapstrādi. Fotokursu katrā nodarbībā ir paskaidrojošais materiāls un prakse, tādēļ fotokursos var piedalīties gan dalībnieki bez priekšzināšanām, gan arī fotogrāfi ar fotografēšanas pieredzi.Apmeklējot fotokursu nodarbības Jūs iegūsiet apliecību par dalību fotokursos.Vairāk sadaļā programma.

    Fotokursi notiek 3 mēnešus 1 reizi nedēļā no 18.30-20.30. Maksa par kursiem reizi mēnesī 65 eiro (kopā 195 eiro).

1.nodarbība.

Fotografēšanas tehnika, fotoaprāts. Fotoaparātu veidi, to sastāvdaļas un parametri.Fotoaparāta lietošanas funkcijas un to izvēle.Fotoaparāta sensoru veidi un fotogrāfijas kvalitāte.Fotoatēla failu formāti. Fotogrāfa ekipējums, fotoaksesuāri .Fotogrāfijas tehniskās un mākslinieciskās kvalitātes nosacījumi un kritēriji.Fotogrāfijas veidošanas posmi.

 2.nodarbība.

Fotoobjektīvs, tā galvenie parametri.Fotoobjektīva fokusa attālums un gaismasspēja.Fotoobjektīva diafragmas atvērums un  asuma dziļums.Fotoattēla asuma iestatīšanas parametri.Fotoatēla perspektīve un mērogs. Makrorežīms.Fotobjektīva parametru izmantošana fotogrāfijas kompozīcijas  un satura veidošanas procesā.

3.nodarbība.

Fotoaparāta lietošanas režīmi, to izvēle atbilstoši situācijai un mērķim.Fotokameras sensors, ISO iestatījumi.Fotografēšanas parametru izvēle, to iestatīšana.Foto ekspozīcija un histogramma.Fotoatēla gaišuma laukumu attiecības, kontrasts un robežas

4.nodarbība.

Fotoaparāta zibspuldze.Iebūvētas un ārējās zibspuldzes galvenie parametri.Fotoaprāta zibspuldzes lietošanas režīmi .Apgaismojuma veidošana izmantojot zibspuldzi. Baltā balanss un gaismas krāsa.Baltā balansa iestatījumi fotografējot.

 5. nodarbība.

Apgaismojuma veidošana fotogrāfijā.Fotoapgaismojums telpās un ārpus tām.Biežāk izmantojame apgaismojuma veidi fotogrāfijā.Dabiskais un mākslīgais fotoapgaismojums.Apgaismojums fotostudijā.Gaismas kvantitāte un kvalitāte.

 6.nodarbība.

Fotogrāfijas kompozīcija.Fotoattēla sastāvdaļas un to savstarpējā ietekme. Galvenais objekts fotogrāfijā. Zelta griezums, fotoattēla vizuālais un saturiskais centrs.Fotogrāfijas formu līniju un ģeometriskā kompozīcija.Krāsa, gaisma un tonalitāte fotokompozīcijā.Fotografēšanas momenta izvēle ,skatupunkts un rakurss.Fotografēšanas parametru ietekme kompozīcijas veidošanas procesā.

7.nodarbība.

Cilvēku fotografēšana. Portrets.Grupas fotografēšana. Cilvēku fotografēšana dažādās situācijās ( telpās, dabā). Darbs ar dabisko un fotostudijas apgaismojumu.

8. nodarbība.

Fotofiltri, fotostatīvi, fotoaksesuāri, to lietošana atbilstoši situācijai. Ainava, dabas un dzīvnieku  fotografēšana.Panorāmas fotografēšana. Makrofotogrāfija.

9. nodarbība.

Priekšmetu fotografēšana un klusā daba.Reklāmas fotogrāfija. Reportāža un pasākumu fotografēšana. Arhitektūras, un interjēra fotografēšana.

10.nodarbība.

Fotogrāfijas pēcapstrāde.Digitālā fotoattēla galvenie parametri, to ietekme pēcapstrādes procesā.Fotogrāfiju pēcapstrādes programmas.Digitālās fotogrāfijas pēcapstrādes soļi un pamatopcijas.Fotogrāfiju atlase u kataloga veidošana.

11. nodarbība.

Fotoattēlu apstrāde programmā Adobe Lightroom.Fotogrāfijas ekspozīcijas, krāsu, formas, līniju un citu defektu  labošana.Attēla lokālā korekcija.Apstrādes automatizācija.

 12. nodarbība.

Fotoattēlu apstrāde programmā Adobe Photoshop.Fotoattēla  defektu labošana.Fotogrāfijas lokālā korekcija un fotoattēlu apvienošana. Portretu retuša. Fotogrāfiju mākslinieciskā apstrāde.Fotoattēlu apstrāde camera RAW programmā.Fotogrāfijas noformēšana un prezentēšana.

 

FOTOSTUDIJA ATFOTO AICINA APMEKLĒT DIGITĀLĀS FOTOGRĀFIJAS 1 MĒNEŠA ( četras nodarbības) PĒCAPSTRĀDES KURSUS VECRĪGĀ!

Kursu ilgums 1 mēnesis. Maksa 57 eur.

Kursu programma.

Fotogrāfiju pēcapstrāde programmās  Adobe Lightroom  un Adobe Photoshop.

Fotokursos var piedalīties arī bez sava datora, jo fotogrāfiju pēcapstrādes paņēmieni tiek demonstrēti uz projektora ekrāna.

1.      Nodarbība.

Attēla korekcijas galvenās pamatoperācijas.

Failu formātu apstrādes atšķirības.

Fotogrāfiju korekcija camera RAW vidē.

Attēlu organizēšana, atlase.

Fotogrāfiju ekspozīcijas (tonālā, gaišuma, kontrasta,)  korekcija.

2.      Nodarbība.

Baltā balansa un gaismas krāsas korekcija.

Digitāla attēla krāsu korekcija.

Melnbalta attēla veidošana un tonēšana.

Attēla ģeometrijas labošana.

Kadrēšana un fotogrāfijas izmēru maiņa.

Fotogrāfijas perspektīves, līniju un formu korekcija.

 3.      Nodarbība.

Fotogrāfijas lokālā, atsevišķu daļu un elementu korekcija.

Iezīmēšanas rīki, to praktiska pielietošana.

Darbs ar slāņiem. Slāņu veidošana.

Slāņu kārtošana, organizēšana, grupēšana.

Fotofiltri digitālās fotogrāfijas apstrādes procesā.

 4.      Nodarbība.

Portretu retuša.

Attēlu apvienošana, panorāmu veidošana.

Attēla asuma korekcijas metodes.

Teksta un objektu pievienošana.

Fotogrāfiju sagatavošana lietošanai tīmeklī.

Apstrādes procesa automatizācija.

Fotogrāfijas pēcapstrādes kursi.

IMG_6637Fotokursi par fotogrāfiju pēcapstrādi dod iespēju praksē apgūt prasmes par fotogrāfiju korekcijas instrumentiem un metodēm,izmantojot fotogrāfiju apstrādes programmas  Adobe Photoshop un Adobe Lightroom . Fotogrāfiju pēcapstrādes kursos saprotamā veidā tiek izskaidroti fotogrāfiju tehniskās kvalitātes parametri, sniegtas zināšanas par fotogrāfiju  korekcijas iespējām un fotogrāfiju māksliniecisko apstrādi.

  Fotogrāfijas meistarklases.

 2013FO049Fotografēšanas meistarklases fotokursu dalībniekiem, kā arī citiem fotoentuziastiem  ir lielisks veids kā papildināt un nostiprināt savas fotografēšanas iemaņas un prasmes kādā no fotografēšanas virzieniem un veidiem. Fotokursu meistarklases tiek veltītas dažādām fotografēšanas tēmām- cilvēku fotografēšana, fotografēšana izmantojot fotostudijas apgaismojumu, kāzu un pasākumu fotografēšana, interjera un priekšmetu fotografēšana ,kā arī citiem fotografēšanas veidiem.

  Fotoplenēri.

  2013FO050Fotoplenēri ir fotokursu forma, kur koncentrētā veidā ir apvienotas gan fotografēšanas teorija, gan arī fotoprakse.Fotoplenēru un fotokursu dalībniekiem fotoplenēra laikā iegūtās zināšanas ir iespēja pielietot fotografējot modeļus, dabu un citu, atbilstoši fotoplenēra programmai.Fotografēt un praktizēties kopā ar profesionāliem fotogrāfiem, klātienē mācoties un papildinot savu fotografēsanas meistarību. Fotoplenēri tiek organizēti gan fotokursu ietvaros gan arī kā atsevišķi pasākumi.Fotoplenēri notiek Rīgā un citās Latvijas vietās, apvienojot fotopraksi ar patīkamu atpūtu.

   Fotokursu privātnodarbības.

 20090612-IMG_3681 Fotokursu privātnodarbības ir iespēja mācīties fotografēt vai papildināt savas fotografēšanas prasmes individuālas programmas veidā izvēloties izdevīgu mācību vietu, laiku, kā arī sev atbilstošu mācību apjomu un sarežģītības pakāpi.Fotokursu privātnodarbības paredz apmācību dažādām fotografēšanas situācijām un veidiem,konsultācijas fototehnikas iegādes jautājumos.